Daily Painting: Working with mono-coloured papers

Daily Painting: Working with mono-coloured papers

Dear reader,   Today another business card. I worked with scraps of paper that I already painted in one colour (in this case green turquoise). I like that, because then making collage is really simple, you only need your fingers, glue and markers to finish it. No...

Comparison is the thief of joy

Comparison is the thief of joy

Comparison is the chief of joy Heel letterlijk vertaald betekent dit: ‘Vergelijken is de dief van vreugde’. Met andere woorden: als je je vergelijkt met anderen, dan vergaat de lol in datgene wat je doet je maar al te makkelijk. Als je ziet dan een ander iets heeft...

Geef je op voor het 30-dagen-traject!

DAGELIJKS CREËREN TEGEN UITSTELLEN EN PERFECTIONISME Je wilt al langere tijd iets voor elkaar krijgen:   Een boek schrijven Een eigen bedrijf opzetten Jezelf laten zien door middel van kunst of iets anders heel eigens. Een belangrijke verandering doorvoeren in je...

Van Wens naar Werkelijkheid – Dag 10

10. Start     De e-course Van Wens naar Werkelijkheid loopt ten einde:   Je hebt je project gedefinieerd Je hebt potentiële hindernissen en angsten geïnventariseerd Je hebt je motivatie geformuleerd, Je hebt een uitgebreide brainstorm gedaan Je hebt...

Van Wens naar Werkelijkheid – Dag 9

9. Commitment     Een creatief project vergt een duidelijk commitment. Als je je niet van harte aan een project committeert, dan zal je plan bij enige tegenwind stranden. Zo ligt het nu eenmaal. Als je op je best bent, je bent enthousiast en je hebt er zin...

Van Wens naar Werkelijkheid – dag 8

8. Accountability     Creëren kan namelijk als een eenzaam proces voelen. Zeker in het begin, als je eigenlijk nog helemaal niet weet waar je mee bezig bent, en er soms nog nauwelijks woorden aan kunt geven, is het enorm behulpzaam als je weet dat er mensen...

Van Wens naar Werkelijkheid-dag-7

7. Verslaglegging     Je creatieproces kan maar al te gemakkelijk iets heel vluchtigs hebben. Niet elke dag ben je met een concreet eindproduct bezig.   Je kunt een week lang intensief met je creatieproces bezig zijn geweest en voor je gevoel grote...

Van Wens naar Werkelijkheid – Dag 6

6. Structuur     Een creatief project daadwerkelijk realiseren is pas mogelijk als je er regelmatig (het liefst elke dag) aan werkt. En hier zit hem de kneep: zolang de gewoonte om dagelijks of in elk geval regelmatig aan je project te werken nog niet...

Van Wens naar Werkelijkheid – Dag 5

5. Inzoomen     Het mooie van een groot creatief project definiëren, is dat het de grote lijn aangeeft van een verandering, die je in wilt zetten. Maar het lastige daarvan is, dat de stap zetten van zo’n mooi groot plan, van de droom die je hebt, naar de...

Blog

Pin It on Pinterest